Interventional Radiology Procedures Turkey

Girişimsel Radyoloji İşlemleri

Günümüzde iyi bilinen girişimsel radyoloji işlemleri, tanı-tedavi alanında en sık kullanılan yöntemleri içinde bulunmaktadır. Anjiyografi, ultrason ve bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme sistemleri ile birçok hastalık tanımlanabilir ve bazı kist ve kanser türlerinde radyoloji teşhis amacı için de kullanılabilir.