Breast Lift-Uplift Antalya Turkey

Подизање груди

Операције подизања груди су генерално пожељне операције и из медицинских и из визуелних разлога због опуштања. Разлози за ово опуштање су углавном због дојења, дебљања, престанка редовног бављења спортом и неправилно коришћене одеће током адолесценције.

Breast Lift-Mastopexy Istanbul, Turkey