Golden Needle Turkey

Gjilpërë e Artë

Terapia me radiofrekuencë fraksionale me gjilpërë ari, e cila e ka marrë emrin nga gjilpërat nën titullin e saj, aplikohet për të trajtuar shumë probleme të lëkurës duke aplikuar valë radiofrekuencash nën lëkurë.

Në këtë aplikim, fillimisht aplikohet krem ​​anestetik në lëkurë, më pas fillon trajtimi me një aparat me gjilpërë ari. Trajtimi zgjat rreth 30-60 minuta. Gjatë ekzaminimit me mjekun tuaj, do t’ju jepet informacion për çmimin, numrin e seancave dhe intervalet e tyre.

Fushat dhe qëllimet ku mund të aplikohet trajtimi me gjilpërë ari:
Golden Needle Turkey