Gynecomastia-Man Boobs Surgery Turkey

Gjinekomastia

Operacioni i gjinekomastisë aplikohet tek meshkujt për të trajtuar formimin e gjirit për shkak të peshës ose pas pubertetit. Heqja kirurgjikale e indit të tepërt të gjirit në pacientët me mbipeshë dhe të rinjtë pas pubertetit