Estetika e hundës

Operacionet e rinoplastikës janë ndërhyrje kirurgjikale që kryhen për shkak të shqetësimeve estetike të hundës së pacientëve. Aplikohet për të rregulluar gjatësinë e hundës, për të ngritur majat e poshtme të hundës dhe për të eliminuar harqet mbi të, për të korrigjuar asimetrinë e majave dhe krahëve të hundës. Operacionet e rinoplastikës kryhen nga kirurgë plastikë dhe specialistë të ORL.

Rhinoplasty-Nose Job Surgery Turkey
Rhinoplasty-Nose Job Surgery Antalya, Turkey