Sports Physiotheraphy Treatment Turkey

Fizioterapia

Terapia fizike përdoret më së shpeshti për të rritur kapacitetin funksional të humbur për shkak të dobësisë së muskujve ose arsye të ndryshme për shkak të disa operacioneve, aksidenteve dhe sëmundjeve, si dhe për të rifituar aktivitetet e përditshme të jetës. Është gjithashtu i rëndësishëm për reduktimin dhe lehtësimin e dhimbjes dhe rikthimin e funksioneve të organeve dhe për t’i bërë ato të shëndetshme. Në këtë kontekst, ne presim pacientët tanë me ambiente trajtimi ambulator dhe spitalor në qendrën tonë të kontraktuar të terapisë fizike të pajisur me teknologjinë më të fundit.