Sports Physiotheraphy Treatment Turkey

פיזיותרפיה

פיזיותרפיה משמשת לרוב כדי להגביר את היכולת התפקודית שאבדה עקב חולשת שרירים או מסיבות שונות עקב ניתוחים, תאונות ומחלות, ולהשיב לעצמה פעילויות בחיי היומיום. חשוב גם להפחתת והקלה של כאבים ושיקום תפקודי האיברים והפיכתם לבריאים. בהקשר זה, אנו מארחים את המטופלים שלנו עם מתקני טיפול חוץ ואשפוזיים כאחד במרכז הפיזיותרפיה המוסכם שלנו המצויד בטכנולוגיה העדכנית ביותר.