Laser-Vaser Liposuction Antalya, Turkey

שאיבת שומן

שאיבת שומן היא שיטה כירורגית המשמשת בעיקר במקרים בהם הגוף עולה במשקל עודף במהירות ועוזב את עצמו מבלי לרדת במשקל.

פעולות אלו מבוצעות באופן אינטנסיבי באזורים כמו הצוואר והלסת. המטרה היא לבטל את הסיכה באזור שנקבע.

Laser-Vaser Liposuction Istanbul, Turkey