Breast Augmentation-Breast Enlargement-Boob Job Turkey

ניתוח הגדלת חזה

הגדלת חזה היא שיטת טיפול המיושמת מסיבות אסתטיות ורפואיות כאחד. בין הסיבות הרפואיות, הרקמה שאבדה כתוצאה מסרטן השד מוחלפת בתותבת, כך שהמטופלת תרגיש טוב הן מבחינה אסתטית והן מבחינה פסיכולוגית. בנוסף, ניתן להעדיף אך ורק מסיבות אסתטיות.

Breast Augmentation-Breast Enlargement Istanbul, Turkey
Breast Augmentation Antalya, Turkey