Breast Lift-Uplift Antalya Turkey

הרמת חזה

פעולות הרמת חזה הן בדרך כלל פעולות מועדפות הן מסיבות רפואיות והן מסיבות חזותיות עקב רפיון. הסיבות לרפיון אלו נובעות בדרך כלל מהנקה, עלייה במשקל, הפסקת ספורט רגיל ובגדים שלא נעשה בהם שימוש נכון במהלך גיל ההתבגרות.

Breast Lift-Mastopexy Istanbul, Turkey