Golden Needle Turkey

מחט זהב

טיפול בתדרי רדיו שברירי מחט זהב, אשר לוקח את שמו ממחטים תחת כותרתו, מיושם לטיפול בבעיות עור רבות על ידי החלת גלי רדיו מתחת לעור.

במריחה זו מורחים תחילה קרם הרדמה על העור ולאחר מכן מתחילים את הטיפול במכשיר מחט זהב. משך הטיפול כ-30-60 דקות. במהלך הבדיקה אצל הרופא יינתן לך מידע על המחיר, מספר הפגישות והמרווחים שלהם.

אזורים ומטרות בהן ניתן ליישם טיפול במחט זהב:
Golden Needle Turkey